20% POPUSTA NA VSE OTROŠKE KAPE (popust se obračuna na blagajni)

O podjetju

Prelogar d.o.o.

Bartlova ulica 5

1275 Šmartno pri Litiji

 

ID št. za DDV SI91588260 

Mat.št. 5856787000 

Podjetje je vpisano v v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna številka 12639400